Instituut Maltha vestigingen

Maltha studiecoaching Bilthoven, Zeist, Utrecht & aan huis: voor ieder niveau bieden we persoonlijke en dagelijkse huisbegeleiding

Ieder mens is uniek, daarom hebben wij voor ieder niveau een persoonlijke en individuele studiebegeleiding met studievaardigheidstraining. U kunt kiezen voor een 3, 4 of 5 daagse variant.

Dagelijkse begeleiding

Soms heeft een leerling iets meer uitleg en tijd nodig

Sommige leerlingen hebben iets meer verwerkingstijd nodig maar krijgen dat vaak niet. Niet elk kind begrijpt de aangeboden stof direct en soms heb je even iets meer uitleg en tijd nodig. Maar het onderwijsprogramma moet doorgaan en zo ontstaat er maar al te gauw een achterstand waar tegenop gekeken wordt, met alle gevolgen van dien. Maltha studiecoaching biedt hulp.

Bijlessen

Studiecoaching

Studiecoaching geeft handvatten op het gebied van studievaardigheden en studiemethodieken. Er wordt gewerkt aan zelfstandigheid en optimaal succes. 

Studiecoaching

Begeleiding bij leer- en gedragsproblemen

Mogelijke (leer)problemen: Dyslexie, Dyscalculie, AD(H)D, Informatieverwerkingsstoornis, Non verbale leerstoornis (NLD), (onderpresteren) hoogbegaafdheid, Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Begeleiding bij leer- en gedragsproblemen

Faalangst, leer ermee omgaan

Leren is in het begin van het leven erg leuk en uitdagend maar kan je op latere leeftijd als zeer belastend ervaren. Zeker wanneer er sprake is van het aftesten van de kennis. Het gevoel van falen wordt in het hoofd een steeds groter probleem je blokkeert en dit kan van kwaad tot erger worden. Door een goede coaching van onze deskundigen leer jij deze problematiek aan te pakken!

Faalangst reductie training

Goed plannen is het halve werk

In het examenjaar krijg je nog heel veel nieuwe stof te verwerken. Daarnaast moet je ook nog eens je voorbereidingen treffen voor je SET's, mondelingen, profielwerkstuk enz. Al deze zaken vereisen heel veel planning. Daarnaast zijn er vakken waar je extra steun en uitleg voor nodig hebt maar komt er ook meer bij kijken dan alleen de beheersing van de stof. Stress, tijd zijn bijvoorbeeld zaken die je kennis beïnvloeden, hoe ga je daar mee om?

Examentraining

Spaans voor op vakantie? Of kies je een andere cursus?

Hoe leuk is het om al een aardig woordje Spaans te spreken als je op vakantie gaat? In deze workshop maken we een begin met het leren van de Spaanse taal. Lees hier verder, wij hebben nog veel meer cursussen!

Cursussen middelbaar onderwijs