Overzicht testen en onderzoeken

Intelligentieonderzoek

Wat kan mijn kind eigenlijk allemaal? Zit mijn kind op het juiste onderwijsniveau? Heeft u het gevoel dat uw kind wordt onderschat of overschat? Wat zijn precies de sterke en minder sterke kanten van uw kind? Allemaal terechte vragen, waarbij een intelligentieonderzoek uitkomst biedt.

Intelligentieonderzoek

Dit onderzoek omvat de leergebieden die op school worden aangeleerd

Technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en de basisvaardigheden rekenen worden getoetst. De uitkomst geeft inzicht in hoeverre uw kind de verschillende vaardigheden heeft eigen gemaakt en op welk niveau uw kind zich bevindt.

Didactisch onderzoek

Executieve functies zijn denkprocessen die nodig zijn voor doelgericht, efficiƫnt en sociaal aangepast gedrag

Bij het maken van een nieuwe of moeilijke taak wordt een extra beroep gedaan op deze vaardigheden. Er wordt onderzoek gedaan naar: inhibitie, flexibiliteit, emotieregulatie, initiatief nemen, werkgeheugen, plannen en organiseren, ordelijkheid en netheid, gedragsevaluatie en het afmaken van een taak.

Onderzoek naar executieve functies

Wees zeker van de schoolkeuze van uw kind en test het hier

Aan de hand van dit onderzoek wordt duidelijk welk niveau of schoolsysteem het beste past bij uw kind. Het onderzoek meet capaciteiten, inzicht, motivatie en eventuele leerproblemen of -achterstanden. 

Schoolkeuze onderzoek

Een profielkeuze maken is geen gemakkelijke keuze. Wij helpen je er graag bij

Het maken van een profielkeuze is van grote invloed op de keuzemogelijkheden die je aan het einde van je middelbare school hebt. Een verantwoorde keuze maken? Dit onderzoek richt zich op capaciteiten, werkhouding, motivatie en interesses. 

Profielkeuze onderzoek

Waar ligt je passie en hoe zie jij je toekomst? Een beroepskeuze onderzoek is de uitkomst

Als alles ‘wel leuk’ lijkt, wat moet je dan? Een beroepskeuze onderzoek kan uitkomst bieden. Met behulp van diverse testen wordt een concreet beeld van iemands capaciteiten, persoonlijkheid en interesses geschetst. Het onderzoek wordt afgesloten met een analyse, rapportage en een eindgesprek. 

Beroepskeuze onderzoek (inclusief aanlegtest)

Naast een beroepskeuze onderzoek wordt een begeleidingstraject gestart

Het uitgebreide beroepskeuze onderzoek bevat alle onderdelen van  het algemene beroepskeuze onderzoek, gevolgd door een begeleidingstraject bestaande uit twee extra gesprekken. Samen met de leerling wordt een concreet actieplan opgesteld om tot een definitieve studiekeuze te komen.

Beroepskeuze onderzoek uitgebreid

Ontdek zo snel mogelijk de leerproblemen, er zijn namelijk genoeg handvatten voor u en uw kind

Dyslexie en dyscalculie zijn vaak gehoorde leerproblemen, die belemmerend kunnen werken in de school- en beroepscarrière. Het is belangrijk deze problemen zo snel mogelijk te onderkennen. Bij geconstateerde dyslexie wordt door ons een erkende verklaring afgegeven. 

Onderzoek naar leerproblemen

Heeft uw kind een goede motivatie?

Hoe staat het met de werkhouding en motivatie van uw kind? Zit het kind op zijn plek op school, voelt het zich sociaal aanvaard en/ of loopt het op school ergens tegen aan? Het zijn factoren die kunnen bijwerken aan het niet ten volle benutten van de capaciteiten. Uit het onderzoek komt naar voren welke winstpunten hierop te behalen zijn.

Sociaal-emotioneel en motivatie onderzoek

Kan uw kind niet altijd even goed stil zitten en moet hij of zij vaak haar energie kwijt?

Wordt uw kind als een dromer gezien, of moet het eerst een rondje rennen voordat het stil kan zitten? Wellicht heeft uw kind moeite met het vasthouden van de aandacht bij opdrachten of zijn er concentratieproblemen aan de orde. Dit onderzoek richt zich op aandacht, werktempo en nauwkeurigheid.

Aandacht en concentratie onderzoek

Specifieke hulpvragen worden hier onderzocht en beantwoord

Naast bovengenoemde onderzoeken kan de praktijk ook ingaan op specifieke hulpvragen omtrent faalangst, concentratie, studiemethodiek en studiemotivatie.

Onderzoek op maat