Onze onderzoeken

Onze Orthopedagogische Praktijk Maltha is gevestigd in Bilthoven, nabij Utrecht. Al 40 jaar worden hier verschillende onderzoeken en testen gedaan bij basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten. Bij ons kunt u terecht met uw hulpvraag over uw kind(eren) en we maken graag een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Door wie worden de onderzoeken gedaan?

Alle onderzoeken, testen en adviezen worden uitgevoerd door onze professionele orthopedagogen en gezondheidszorgpsychologen (o.a. lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen).

Overzicht van alle onderzoeken & testen

Dyslexie onderzoek

Wanneer u merkt dat uw kind moeite heeft met leren lezen, fouten maakt in dictees, haalt letters door elkaar, dan kan het dyslexie zijn. In dit onderzoek brengen wij de lees- en spellingsvaardigheden in kaart. 

Lees meer

Intelligentie onderzoek

Wat kan mijn kind eigenlijk allemaal? Zit mijn kind op het juiste onderwijsniveau? Heeft u het gevoel dat uw kind wordt onderschat of overschat? Allemaal terechte vragen, waarbij een intelligentieonderzoek uitkomst biedt.

Lees meer

Didactisch onderzoek

Technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en basisvaardigheden rekenen worden getoetst. De uitkomst geeft o.a. inzicht welk niveau uw kind zich bevindt.

Lees meer

Onderzoek naar executieve functies

Er wordt in dit onderzoek o.a. gekeken naar: inhibitie, flexibiliteit, emotieregulatie, initiatief nemen, werkgeheugen, plannen, ordelijkheid, gedragsevaluatie en afmaken van een taak.

Lees meer

Onderzoek naar leerproblemen

Leren lukt niet altijd even goed op school. Als de intelligentie er wel is, maar het kind kan niet meekomen, kan er sprake zijn van een leerprobleem. Een kind met een leerprobleem zit zichzelf vaak in de weg.

Lees meer

Motivatie en faalangst onderzoek

Hoe staat het met de werkhouding en motivatie van uw kind? Zit het kind op zijn plek op school, voelt het zich sociaal aanvaard? Het zijn factoren die kunnen bijwerken aan het niet ten volle benutten van de capaciteiten.

Lees meer

Aandacht en concentratie onderzoek

Wordt uw kind als een dromer gezien, of moet het eerst een rondje rennen voordat het stil kan zitten? Wellicht heeft uw kind moeite met het vasthouden van de aandacht of zijn er concentratieproblemen.

Lees meer

Schoolkeuze onderzoek

Aan de hand van dit onderzoek wordt duidelijk welk niveau of schoolsysteem het beste past bij uw kind. Het onderzoekt en meet capaciteiten, inzicht, motivatie en eventuele leerproblemen of -achterstanden. 

Lees meer

Profielkeuze onderzoek

Het maken van een profielkeuze is van grote invloed op de keuzemogelijkheden die je aan het einde van je middelbare school hebt. Een verantwoorde keuze maken?

Lees meer

Beroepskeuze onderzoek

Als alles ‘wel leuk’ lijkt, wat moet je dan? Een beroepskeuze onderzoek kan uitkomst bieden. Met behulp van diverse testen wordt een concreet beeld van iemands capaciteiten, persoonlijkheid en interesses geschetst.

Lees meer

Onderzoek op maat

Naast alle voorgaande onderzoeken kan de praktijk ook ingaan op specifieke hulpvragen omtrent faalangst, concentratie, studiemethodiek en studiemotivatie. Dit is een onderzoek op maat

Lees meer

Stel hier uw vraag?

Staat er niet bij wat u zoekt voor uw kind of weet u niet precies wat het beste bij uw kind past? Geen probleem, stel hier uw vraag en wij nemen meteen contact met u op voor de mogelijkheden.

Stel hier uw vraag

Bilthoven
030-2293579 (optie 2)
info@malthastudiecoaching.nl
Stel hier uw vraag