Onze onderzoeken

Intelligentieonderzoek

Wat kan mijn kind eigenlijk allemaal? Zit mijn kind op het juiste onderwijsniveau? Heeft u het gevoel dat uw kind wordt onderschat of overschat? Wat zijn precies de sterke en minder sterke kanten van uw kind? Allemaal terechte vragen, waarbij een intelligentieonderzoek uitkomst biedt.

Intelligentieonderzoek

Didactisch onderzoek

Technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en de basisvaardigheden rekenen worden getoetst. De uitkomst geeft inzicht in hoeverre uw kind de verschillende vaardigheden heeft eigen gemaakt en op welk niveau uw kind zich bevindt.

Didactisch onderzoek

Onderzoek naar executieve functies

Bij het maken van een nieuwe of moeilijke taak wordt een extra beroep gedaan op deze vaardigheden. Er wordt onderzoek gedaan naar: inhibitie, flexibiliteit, emotieregulatie, initiatief nemen, werkgeheugen, plannen en organiseren, ordelijkheid en netheid, gedragsevaluatie en het afmaken van een taak.

Onderzoek naar executieve functies

Onderzoek naar leerproblemen

Dyslexie en dyscalculie zijn vaak gehoorde leerproblemen, die belemmerend kunnen werken in de school- en beroepscarrière. Het is belangrijk deze problemen zo snel mogelijk te onderkennen. Bij geconstateerde dyslexie wordt door ons een erkende verklaring afgegeven. 

Onderzoek naar leerproblemen

Motivatie en faalangst onderzoek

Hoe staat het met de werkhouding en motivatie van uw kind? Zit het kind op zijn plek op school, voelt het zich sociaal aanvaard en/ of loopt het op school ergens tegen aan? Het zijn factoren die kunnen bijwerken aan het niet ten volle benutten van de capaciteiten. Uit het onderzoek komt naar voren welke winstpunten hierop te behalen zijn.

Motivatie en faalangst onderzoek

Aandacht en concentratie onderzoek

Wordt uw kind als een dromer gezien, of moet het eerst een rondje rennen voordat het stil kan zitten? Wellicht heeft uw kind moeite met het vasthouden van de aandacht bij opdrachten of zijn er concentratieproblemen aan de orde. Dit onderzoek richt zich op aandacht, werktempo en nauwkeurigheid.

Aandacht en concentratie onderzoek

Schoolkeuze onderzoek

Aan de hand van dit onderzoek wordt duidelijk welk niveau of schoolsysteem het beste past bij uw kind. Het onderzoekt en meet capaciteiten, inzicht, motivatie en eventuele leerproblemen of -achterstanden. 

Schoolkeuze onderzoek

Profielkeuze onderzoek

Het maken van een profielkeuze is van grote invloed op de keuzemogelijkheden die je aan het einde van je middelbare school hebt. Een verantwoorde keuze maken? Dit onderzoek richt zich op capaciteiten, werkhouding, motivatie en interesses. 

Profielkeuze onderzoek

Beroepskeuze onderzoek

Als alles ‘wel leuk’ lijkt, wat moet je dan? Een beroepskeuze onderzoek kan uitkomst bieden. Met behulp van diverse testen wordt een concreet beeld van iemands capaciteiten, persoonlijkheid en interesses geschetst. Het onderzoek wordt afgesloten met een analyse, rapportage en een eindgesprek. 

Beroepskeuze onderzoek (inclusief aanlegtest)

Onderzoek op maat

Naast bovengenoemde onderzoeken kan de praktijk ook ingaan op specifieke hulpvragen omtrent faalangst, concentratie, studiemethodiek en studiemotivatie.

Onderzoek op maat