Wat kan je doen als je slechte cijfers op school heb gehaald

Door: Maltha studiecoaching op 22 nov 2018

Iedere leerling krijgt er wel eens mee te maken: een slecht cijfer voor een toets. Maar wat als het halen van slechte cijfers structureel wordt? Dan kan het verstandig zijn om eens te zoeken naar de achterliggende oorzaken én ook de mogelijke oplossingen te onderzoeken.

Cijfers op school, waarom?

Op de middelbare school geven docenten regelmatig toetsen op om een beeld te krijgen van het kennis en begripsniveau van uw zoon/dochter. Voor deze toetsen krijgen leerlingen dan een cijfer. Een goed cijfer halen is niet alleen goed voor het zelfvertrouwen van uw kind, maar geeft ook aan dat uw kind de stof begrijpt en goed meekomt. Helaas komt het ook voor dat een cijfer tegenvalt, dat kan voor leerlingen erg teleurstellend zijn. Toch geven ook slechte cijfers belangrijke informatie. Het is daarom verstandig slechte cijfers, samen met uw zoon/dochter, te analyseren om er zo iets van te leren. Het is verstandig de cijfers die behaald worden goed in de gaten te houden via de digitale agenda. Zo weet u óf en waarbij uw kind eventuele moeilijkheden ondervindt, zodat er tijdig ingegrepen kan worden.

Oorzaken van slechte cijfers

Vaak hebben leerlingen het cijfer dat ze halen voor een groot deel zelf in de hand. Goed opletten in de les en het opgegeven huiswerk goed bijhouden, leveren een grote bijdrage aan het behalen van goede cijfers. Toch kan het behalen van een slecht cijfer ook andere oorzaken hebben:

• Moeite met de lesstof; leerlingen kunnen het schoolniveau maar net aan of hebben minder aanleg voor een bepaald vak. Als de leerling daarnaast geen vragen durft te stellen in de les, dan wordt de stof nog steeds niet begrepen en wordt de kans op een onvoldoende groter.
• Planning; Door op tijd te beginnen met leren voor toetsen en de leerstof in kleine stukjes en met veel herhaling te leren, is de kans op een goed cijfer groter. Zeker in de puberteit, als de hersenen volop in ontwikkeling zijn, kan het lange termijn denken ondermaats functioneren.
• Faalangst; Leerlingen leren dan goed, maar presteren op toetsen toch niet naar verwachting. Bijvoorbeeld door een black-out.
• Leer- of gedragsproblemen; Dit heeft invloed op de concentratie, motivatie, het werktempo en het toepassen van leerstrategieën.
• Pedagogische problemen; Zoals eet- en slaapproblemen kunnen invloed hebben op de schoolprestaties.

Gevolgen van slechte cijfers

Slechte cijfers kunnen vervelende gevolgen hebben voor leerlingen, zeker als het niet bij één incidentje blijft. In de puberteit zijn leerlingen snel onzeker en vinden ze het erg belangrijk hoe de buitenwereld tegen hen aankijkt. Slechte cijfers kunnen ervoor zorgen dat leerlingen zich minder goed gaan voelen en dat kan ten koste gaan van het zelfvertrouwen en de motivatie. Goede cijfers zorgen daarentegen vaak voor een positief zelfbeeld.

Wat kunt u als ouder doen?

1. Maak uw kind duidelijk dat er altijd gepraat mag worden over slechte cijfers. Door erover te praten en kritisch naar de toets te kijken, kan uw kind van zijn fouten leren. Misschien zijn de oorzaken van het slechte cijfer heel duidelijk, doordat er opdrachten vergeten zijn, de berekening er niet bijgeschreven is, de verkeerde lesstof geleerd is of doordat de leerling te laat is begonnen. Dan is ook de nodige vervolgactie makkelijker met uw kind te bespreken.

2. Probeer mee te leven met teleurstelling en wordt niet direct boos. Dit werkt niet motiverend. Leer het kind in oplossingen te denken: waar ging het fout en wat kan ik de volgende keer beter doen?

3. Uiteraard is het ook belangrijk voldoende te benadrukken wat er wel goed ging. Deze positieve waardering verhoogt het zelfvertrouwen van uw kind.
Als slechte cijfers een structureel probleem worden, is het goed eens te kijken of de cijfers over de hele linie slecht zijn of alleen bij specifieke vakken. Dit geeft aan of het probleem vakinhoudelijk van aard is of een meer algemene oorzaak heeft. Hierover mailen of praten met de mentor of vakdocenten kan helpen inzicht te krijgen in de aard van het probleem.

Begeleiding

Soms loopt het probleem uit de hand of vindt uw zoon/dochter het lastig er met u als ouder iets aan te doen. Dan kan het goed zijn om begeleiding te zoeken. Afhankelijk van de aard van het probleem, kunt u passende begeleiding zoeken. Als het probleem vakinhoudelijk van aard is, kunt u bijles regelen. Dit kan helpen meer uitleg te krijgen over de stof, extra (met feedback) te oefenen en een eventuele achterstand weg te werken. Als het probleem bij meerdere vakken speelt, kan het te maken hebben met planning of aanpak. Huiswerkbegeleiding (onder toezicht en met feedback werken aan het huiswerk), studiecoaching (het aanleren en inoefenen van studievaardigheden en studiemethodieken) of planlessen (het aanleren en inoefenen van planvaardigheden) kunnen dan helpen bij het verbeteren van de cijfers. Mocht er sprake zijn van faalangst, dan kan een faalangstreductietraining soelaas bieden. Met deze begeleiding kan uw kind eruit halen wat erin zit.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op!


slechtecijfersopschool* = verplicht