huiswerkbegeleiding tips

Door: Maltha studiecoaching op 7 okt 2014

Veel ouders hebben niet de tijd of de inhoudelijke kennis om hun kind te begeleiden bij het maken van het huiswerk. In dergelijke gevallen is huiswerkbegeleiding of studiecoaching bij een professioneel instituut van groot belang.

Wanneer je als ouder echter wél je kind kan en wil helpen, dan is het goed om dit op een gestructureerde en motiverende manier te doen. Hieronder onze 5 studiecoachingstips voor ouders!

1. Betrek je kind bij de planning

Roepen dat je kind nu direct aan het huiswerk moet heeft doorgaans een averechtse werking. Het is beter om samen wekelijks een vast moment te hebben waarbij jullie samen bespreken hoe de komende week wordt ingepland. Laat je kind als eerste de planning bedenken en maken. Jij kan weer je feedback hierover geven, maar laat je kind er eerst zelf over nadenken. En zorg ook dat er voldoende ruimte overblijft in de planning voor je kind om leuke dingen te doen. Zo blijft je kind gemotiveerd. 

2. Beperk afleiding tot een minimum

Goed, je hebt samen een planning gemaakt en tijden vastgesteld waarop er huiswerk wordt gemaakt. Nu is het zaak dat je kind tijdens die huiswerktijden niet wordt afgeleid. Het werkt niet bevorderlijk als andere personen in huis (inclusief jijzelf) aan het klussen zijn of een verhitte discussie aangaan met een ander. Houd rekening met het feit dat je kind op dat moment huiswerk aan het doen is. Dergelijke zaken kunnen de concentratie, maar ook de motivatie, wegnemen. Mobieltjes en tv’s op de kamers waar het huiswerk wordt gemaakt, helpt ook niet mee en zorgt voor afleiding.

3. Bied zekerheid

Laat je kind weten dat hij of zij er niet alleen voor staat. Dit is vooral belangrijk bij kinderen die last hebben van onzekerheid, faalangst of stress. Als ouder is het aan jou om veiligheid, zekerheid en structuur te bieden. Je kind moet weten dat het altijd bij jou terecht kan, en dat het niet beoordeeld zal worden als het eens een fout maakt. Op die manier creëer je een vertrouwensband. Door die vertrouwensband en is de kans groter dat je kind je op de hoogte houdt van hoe het gaat, op school en daarbuiten.

4. Toon oprechte interesse

Vraag je kind hoe de dag is verlopen, hoe het is gegaan met de schriftelijke overhoring, enzovoorts. Blijf op de hoogte van wat er gaande is. Als je merkt dat je kind te weinig tijd aan huiswerk besteedt en dit tot negatieve resultaten leidt, bekijk dan samen waar het aan ligt en wat jullie eraan kunnen doen.

5. Neem de verantwoordelijkheid niet over

Hoewel je je kind niet aan zijn of haar lot moet overlaten, moet je ook niet proberen de verantwoordelijkheid over te nemen. Hier moet je een balans in zien te vinden. Als je constant loopt te pushen, zal je kind het idee krijgen dat je geen vertrouwen in hem of haar hebt. Je kind moet uiteindelijk wel het gevoel krijgen er zelf voor gewerkt te hebben; dit zal het zelfvertrouwen en de motivatie bevorderen.

Misschien zijn deze artikelen ook interessant om te lezen:


huiswerkbegeleidingfaalangsttips* = verplicht